برخی شرکت‌های نفتی وندور لیست جامع وزارت نفت را قبول ندارند

برخی شرکت‌های نفتی  وندور لیست جامع وزارت نفت را قبول ندارند

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: برخی شرکت ها اساسا وندورلیست جامع وزارت نفت را قبول ندارند و وندورلیستی مجزا دارند که باید برای قرار گرفتن در وندورلیست آن شرکت ها هم به طور مجزا اقدام کنیم.

رضا خیامیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اکثر شرکت هایی که عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هستند در وندورلیست جامع وزارت نفت قرار دارند و هیچ شرکتی در لیست سیاه قرار ندارد.

وی افزود: سازندگان تجهیزات صنعت نفت همانطور که انتظار دارند کارفرما آنها را تکریم کند، خود نیز به تکریم مشتری توجه دارند و همواره در تحویل با کیفیت کالا در زمان مشخص و با قیمت مطلوب اهتمام می کنند اما مشکلاتی که بر سر راه تولید داخل وجود دارد گاهی دو فاکتور زمان و قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد اما هیچ وقت و در هیچ شرایطی از کیفیت کار کم نمی کنیم.

رئیس انحمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه "سازندگان تجهیزات به دنبال برقراری شرایط برد – برد با کارفرما هستند"، گفت: این مسئله طبیعی است که وقتی شرکتی نتواند در تحویل کالایی آنطور که کارفرما انتظار دارد با کیفیت عمل کند، کارفرما دیگر با آن شرکت کار نکند اما وقتی شرکت های داخلی کیفیتی مشابه و حتی بالاتر از نمونه خارجی در کار خود ارائه می دهند، این انتظار بیهوده ای نیست که از تولید داخلی حمایت شود و کالایی که مشابه آن در داخل تولید می شود را از خارج وارد نکنند.

وی ادامه داد: وزارت نفت برای راه اندازی سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات شرکت ها و تشکیل یک وندورلیست واحد برنامه ریزی کرده و تاکنون اطلاعات شرکت ها نیز برای درج در این سامانه ارسال شده اما هنوز این برنامه عملیاتی نشده است.

خیامیان تصریح کرد: مشکلی که سازندگان داخلی دارند این است که برخی شرکت ها با وندرولیست جامع وزارت نفت خود را هماهنگ نمی کنند و اساسا وندرولیست جامع وزارت نفت را قبول ندارند و وندورلیستی مجزا دارند که باید برای قرار گرفتن در وندورلیست آن شرکت ها هم به طور مجزا اقدام کنیم؛ در حالی که این شرکت ها هم دولتی هستند و در مجموعه زورات نفت جای می گیرند.

تاریخ خبر : 15 اردیبهشت 95
منبع : خبرگزاری تسنیم