شناسایی و حذف عوامل تخریب بسترهای جاذب رطوبت (مولکولارسیو) در واحدهای نم زدایی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده مقاله :
در پالایش گاز طبیعی، نم زدایی یکی از فرآیندهای مهم می باشد و به همین منظور روش های بسیاری برای نم زدایی وجود دارد. اما امروزه استفاده از روش جذب سطحی به عنوان یک فرآیند مناسب در نم زدایی از گاز طبیعی رو به گسترش است. این فرآیند هم اکنون در پالایشگاه سوم و پنجم و ششم پارس جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد و غربال مولکولی مورد استفاده در این واحد 3A می باشد که مشکل آن تخریب زودهنگام بسترها (غربال های مولکولی) می باشد. در فرآیند جذب سطحی در بستر جامد، شرایط دمایی و فشاری و آیتم های دیگر برای رژیم جریان گاز در بستر مورد لحاظ قرار گرفته که هر کدام از این شرایط در مواردی خاص باعث تخریب این غربالها شده است. بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، عمر مفید این غربال ها حدودا 3 سال می باشد. یعنی بعد از پایان سال سوم باید بسترها تخلیه شده و غربال های جدید شارژ گردد. بررسی ها و تجربیات متعدد نشان داده که عمدتا کارایی این غربال ها در واحد نمزدایی پالایشگاه های گازی کمتر از زمان مذکور بوده به نحوی که آبگیری توسط این بسترها به خوبی انجام نشده و باعث مشکلاتی برای واحدهای پایین دستی شده است. رسیدن به نقطه شبنم ایده ال، باید غربال های مولکولی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و شرایط عملیاتی باید به گونه ای کنترل شود که کمترین میزان شوک حرارتی و فشاری به این بسترها وارد شود. در این مقاله تلاش شده با بررسی ترندهای پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی و انجام آزمایشاتی، این عوامل مخرب شناسایی و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها بیان شود.


سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 868.96 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله