بررسی تاثیر فشار خنک کننده میانی کمپرسور و فشار بازیاب توربین در بازده سیکل برایتون

چکیده مقاله:
در مطالعه حاضر سیکل برایتون یک توربین گازی با خنک کننده میانی برای کمپرسور و بازیاب برای توربین توسط روابط ریاضی حاکم، مدلسازی و تاثیر فشار خنک کننده و بازیاب بر بازده سیکل بررسی شده است. نتایج نشان میدهد بر خلاف تصور، بازده ماکزیمم در فشار میانی بدست نمی آید و می توان با استفاده از کمپرسوها و توربین هایی با نسبت تراکم و انبساط تراکم و انبساط خاص بازده را افزایش داد.

سال انتشار: 1387
محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 66.85 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله