بررسی شستشوی آنلاین کمپرسور جهت افزایش بازده واحد توربین گاز نیروگاهی

چکیده مقاله:
دراین مقاله به بررسی شستشوی آنلاین کمپرسور پرداخته شده است. رسوبات ایجاد شده روی پره ها در طول کارکرد باعث کاهش بازده توربین گاز خواهد شد که نتیجه آن کاهش توان تولیدی واحد نیروگاهی می باشد. برای حل این مشکل از شستشوی کمپرسور به صورت آنلاین وآفلاین استفاده می شود وبا توجه به محدودیت خروج واحدها و عدم شستشوی آفلاین و همچنین طولانی شدن فواصل زمانی شستشوی آفلاین کمپرسور، شستشوی آنلاین این امکان را ایجاد می کند تا ضمن جلوگیری از تشکیل رسوبات زیاد برروی پره های کمپرسور، بازده کمپرسوررا در زمان کارکرد افزایش داده و درمجموع توان خروجی واحد گازی را بهینه نمود.

نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 567.96 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله