بررسی عددی تاثیر زبری ردیف پره کمپرسور توربین های گاز بر عملکرد پره

چکیده مقاله:
در این مقاله به شبیه سازی عددی میدان جریان فضای بین پره-ای کمپرسور سرعت پایین با زبری های مختلف در چندین عدد رینولدز ورودی پرداخته شده است. بدلیل پیچیدگی و داشتن حالت گذرا در میدان جریان، از مدل مغشوش (γ-R(e استفاده شده است. همچنین از روش حجم محدود با گسسته سازی مرتبه دوم در مکان و زمان برای شبیه سازی میدان جریان بهره گردیده است . به منظور کوپلینگ معادلات سرعت و فشار، الگوریتم تکرار سیمپل به کار گرفته شده است. نتایج حاصل شده از این تحقیق توسط نرمافزار +Star CCM بدست آمده است، همچنین شبکه های مورد استفاده توسط نرم افزار Pointwise 2.3 ایجاد شده اند. به منظور شبیه سازی زبری سطح از مدل موجود در نرم افزار +Star CCM استفاده شده است. نتایج نشان میداد که در ناحیه مکش پره، یک حباب جدایش تشکیل می شود که در نتایج تجربی هم نمایان شده است. این حباب جدایش با افزایش عدد رینولدز باریک شده و رفته رفته لایه مرزی به حالت کاملا مغشوش تبدیل می شود. علاوه بر آن در یک زبری بحرانی، ما شاهد لایه مرزی کاملا مغشوش خواهیم بود. همچنین نتایج نشان می داد که با افزایش زبری عملکرد کمپرسور بشدت کاهش می یابد.

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 623.26 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله