ارائه یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری جهت طراحی سیستم عیب یاب کمپرسور در یک موتور توربوجت

چکیده مقاله:
به منظور بهبود قابلیت اعتماد نتایج عیب یابی، این مسئله بسیار مهم است که داده های اندازه گیری شده قبل از ورود به سیستم عیب یابی اصلاح و خالص سازی شوند. در این مقاله ابتدا با ایجاد مدل ریاضی موتور و در نظر گرفتن زیر سیستم کمپرسور معادلات عملکردی مربوطه استخراج گردیده و سپس با بکارگیری آنها در یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری خطاهای سنسورهای موجود که قابل ایزوله شدن می باشند شناسایی شده اند. این الگوریتم برای کل مدل ریاضی موتور و سنسورهای فعال در آن قابل گسترش است.

سال انتشار: 1388
محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 85.99 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله