اویل فری ساز کاتالیستی

یکی از راه های تولید هوای فشرده عاری از روغن، استفاده از کمپرسورهای بدون روغن یا اویل فری (Oil Free) می باشد. با توجه به اینکه روغن و هوا در این کمپرسورها هیچگونه تماسی ندارند، طبیعتا هوای فشرده عاری از هرگونه ذرات و بخارات روغن است. با این حال قیمت بسیار بالای این دستگاه ها باعث شده است تا بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به تامین اینگونه کمپرسورها نباشند.

اویل فری ساز کاتالیستی (ETC) :
ETC از طریق یک سری واکنش های اکسیداسیون کاتالیستی، بخارات و ذرات ریز روغن و هیدروکربن های موجود در هوای فشرده را به بخار آب و دی اکسید کربن تبدیل می نماید. دستگاه اویل فری ساز ETC میزان روغن موجود در در هر مترمکعب هوای فشرده را به کمتر از 0.0025 میلی گرم می رساند که مشابه هوای فشرده خروجی از کمپرسورهای اویل فری می باشد. این فناوری کاتالیستی سال ها در صنایع شیمیایی و اتومبیل سازی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.در مقایسه با سیستم های جاذب روغن از جمله ستون های کربن اکتیو، ETC هوای فشرده با کیفیت بسیار بالاتری را ارائه می نماید.